Iconen

http://cominghomeorthodoxy.wordpress.com

COMING HOME – ORTHODOXY

spring-tulip-field.jpg

 

Iconen

De Koninklijke Deuren wijzen ons de weg; Hemel en aarde zijn door Christus weer bijeengebracht. De icoon van de Verkondiging herinnert ons dat God als mens voor ons te wereld kwam.

De Moeder Gods maakte voor Christus de weg vrij om deze wereld te betreden en voor ons demogelijkheid om de hemel te beërven. De Iconen van de Vier Evangelisten herinneren ons dat we door de onthulling van het Evangelie tot God komen. In de Iconostasis zien we aan de rechterkant van de deuren de icoon van Christus met aan zijn linkerhand de icoon van de voorloper Johannes de Doper. Aan de linkerkant van de deuren de icoon van de Zuivere Maagd met Christus als Kind met naast haar de icoon van de patroon van de betreffende parochiekerk. Icoon-afbeeldingen hebben altijd een rol gespeeld in het christelijk geloofsonderwijs van christenen.

Iconen zijn veel méér dan religieuze afbeeldingen. Ze zijn een manier om op eenvoudige wijze de mensen een aantal ingewikkelde christelijke begrippen duidelijk te maken; een wijze die bij iedereen die ze ziet, zelfs een klein kind een herkenning meegeeft. Iconen waren al in de vroegste dagen van de kerk een hulpmiddel om christenen het Evangelie te verkondigen, ook voor hen, die misschien niet in staat waren om zelf het Evangelie telezen.

Christenen van de Orthodoxe Kerk beseffen dat het onmogelijk is een indruk weer te geven hoe God eruit ziet. We hebben Hem immers nog nooit gezien, we kennen Hem nauwelijks, we kunnen Hem dus ook niet weergeven. Echter, God kwam in deze wereld als een persoon, als mens. Hij werd vlees en bloed, als Jezus Christus en dankzij de Apostel Lucas, de icoonschilder, zijn wij in staat een weergave te geven van Zijn verschijning hier op de wereld. Deze Apostel, zo vertelt ons de overlevering, schilderde Zijn Moeder, de Theotokos en op die manier weten we ook hoe Christus er uitgezien zou hebben.

De oudste afbeelding bevindt zich op de berg Sinaï – een icoon die in was is weergegeven. Dat God mens werd is een van de meest elementaire begrippen in de christelijke leer.

We kunnen een beeltenis van Christus op een icoon schilderen omdat Hij hier als persoon onder ons was. Het woord “Icoon” betekent een indruk of afbeelding. In eenvoudige bewoordingen is een icoon van Christus een afbeelding van Christus, die iedereen laat zien dat God een mens werd. Op een gewone afbeelding lijken dingen kleiner te worden zodat ze op afstand komen te staan. Dit geeft de afbeelding een gevoel van diepte, hetgeen “perspectief” wordt genoemd. Iconen zijn wat dat betreft afwijkend, bij veel van hen zul je zien dat het beeld groter lijkt te worden naarmate het verder af staat – het perspectief is van achteren naar voren, het “omgekeerd perspectief”.

Bij een gewoon schilderij kom je regelmatig de zon tegen, of je kunt de licht- en schaduwwerking waarnemen. Je zou het moment van de dag kunnen vaststellen, of kunnen zien dat het nacht is. Dit soort kenmerken zul je op een icoon niet tegenkomen, er zijn geen schaduwen of weergaven van dag en nacht. Een icoon toont een beeld van de hemel, dus wordt deze verlicht door het onveranderlijk Licht van God. Iconen zijn met een bepaald doel op deze manier geschilderd, een icoon is een venster op de Hemel. De verering van de Icoon wordt zo gezegd doorgeven aan de Hemel en de daarop aanwezige afgebeelde persoon. Het stuk hout met de afbeelding wordt niet zelf vereerd, maar de Persoon die Zich in de Hemel bevindt.

Het Oude Testament vertelt ons dat God wereld en de mensheid en alles wat er rondom ons bevindt geschapen heeft. Hij zag dat alle dingen die Hij gemaakt had goed waren en een lust voor het oog. Daarna gebeurde het dat de mens zich van God afwendde en dat de gehele wereld daardoor onder de macht van de dood, het kwaad en de zonde kwam. Met andere woorden, er was helemaal niets mis met de materie met name omdat God het goed had gemaakt.

Het Nieuwe Testament leert ons dat God zoveel van ons houdt dat Hij Zijn Zoon Christus heeft gezonden om ​​mens te worden. Christus is gekomen om ons te redden en ons een kans te bieden weer tot God te kunnen komen. Hij [Geest] werd stof [materie] zoals we zijn. Omdat God in Christus mens is geworden, heeft deze fysieke wereld weer een begin gemaakt met de Hemelse wereld herenigd te worden.

De materie [het stof] is begonnen haar volle glorie te herwinnen. Christus heeft ons laten zien dat het menselijk vlees vervuld kan worden met God. Hij was de fysieke materie waarbij God tot de mensheid afdaalde. Op dezelfde manier kan alle fysieke materie met Gods aanwezigheid vervuld worden. Dit overkomt de heiligen, vanwege het water van de doop, of door het brood en de wijn bij het ontvangen van de Heilige Gaven in de Goddelijke Liturgie.

Het kan eveneens gebeuren door de ontmoeting met de persoon die op het hout met verf op een icoon staat afgebeeld.

De Kerk gelooft dat Christus zowel God als mens is:

1.]. Hij verenigde door Zijn menswording Zijn Goddelijkheid met de materie van deze wereld.

2.]. In Christus werd de materie [het stof] met Zijn Hemelvaart vergoddelijkt.
Iedereen die verkondigt dat materie [stof] en God als goed en kwaad elkaars tegengestelden zijn vechten deze leer over Christus aan.

De christelijke Kerk aanvaardt dat het vóór Christus in de wereld onmogelijk was om een ​​voorstelling van God te maken: niemand had Hem immers gezien of was voldoende in staat Hem te begrijpen.

Echter zodra Christus op aarde kwam en hier onder ons verbleef, was het mogelijk om ons een ​​beeld van God vormen, omdat Christus God was. Iedereen die verkondigt dat je een beeld van God niet dient te vormen zoals Christus was geeft in feite aan dat Christus ‘niet echt’ God was.

Tot slot dient te worden opgemerkt dat orthodoxe christenen geloven in de Opstanding van Christus met een fysiek [stoffelijk] lichaam. Wij geloven in een lichamelijke Opstanding voor alle gelovigen, wanneer Christus in Zijn Volle Glorie en Majesteit terugkeert. Wij geloven dat niet alleen onze geest zal overleven, of zoals sommige aangeven dat we in een spookachtige spirituele vorm uit de dood zullen opstaan​​.

Zowel lichaam als ziel zal gered worden, materie en geest behoren bij elkaar en zullen dus ook gezamenlijk in de Opstanding in een Nieuwe Eenheid verbonden worden. We geloven daarom ook dat lichaam en geest gezamenlijk aan de eredienst deel dienen te nemen; de geest en de materie dienen verenigd te zijn om God te prijzen.

In de Orthodoxe diensten wordt deze leer van de Kerk in praktijk gebracht.
Decoraties van bloemen staan ​​naast iconen gemaakt van hout en tempera en geven de kleuren weer van de aarde. Kaarsen met hun bruine gloed van de bijenwas vormen naast de gouden olijfolie in glazen lampen een eenheid. De wierook gemaakt van hars en boomsappen stuwt haar rook van gouden wierook op.

De mensen, die hun beste kleding van katoen en linnen en wol van schapen dragen, buigen hun hoofd, bekruisigen zichzelf, bidden in stilte of verheffen hun stem in lof tot God.

Het aanbieden van het brood en de wijn, vol van zonneschijn en goedheid van de aarde worden op het altaar gelegd. De gehele schepping danst voor haar Schepper, al Gods goedheid wordt aan God geofferd. Het Mysterie van de Heilige Geest daalt neer om te bevestigen dat dit werkelijk de Hemel op aarde is en dat Koninkrijk van God nu komt. De priester opent de Goddelijke Liturgie dan ook met de woorden: “Gezegend is het Koninkrijk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen“; waarna het volk een Kruisteken maar, buigt, en volmondig uitroep: “Amen“.

Het is een groot goed om jezelf over te geven aan de wil van God; de Heer laat ons door de Heilige Geest vele wonderbare dingen ervaren en onthult ons Zijn grote Mysterieën. Verbind je nu met God, morgen is het misschien te laat.

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHAS

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s